[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
มูลนิธิออทิสติกไทย
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป 
IP ของคุณคือ 54.144.14.134  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
แค่มีคนเข้าใจ
เมนูหลัก
เว็บไซด์เครือข่าย

 
คุณพุ่ม
เอสเอ็มอีออทิสติกไทย
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์"e-Learning"
สำนักบริหารงานการศึกษา
สำนักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนอนุบาลจันทยานนท์
มูลนิธิออทิสติกไทย

  

  หมวดหมู่ : กิจกรรมมูลนิธิออทิสติกไทย
เรื่อง : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 149/2560 ผลการประชุม คกก.ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 1/2560
โดย : admin
เข้าชม : 1134
พฤหัสบดี ที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

22 มีนาคม 2560 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยนายชูศักดิ์ จันทยานนท์ นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) ร่วมประชุมด้วย
ที่ประชุม มีมติที่สำคัญดังนี้
1. เห็นชอบ แนวทางการบริหารจัดการเรียนรวม (Inclusive Education: IE) โดยให้ดำเนินตามโรดแมปที่ได้มีการศึกษาไว้ และทำอย่างเป็นระบบ ทั้งระบบคัดกรองเพื่อจัดการศึกษา ระบบการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม โดยร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมอบให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ประสานความร่วมมือกับสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษการจัดการเรียนร๋วมสำหรับเด็กและบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งเรียนรวม ห้องเรียนคู่ขนาน และห้องเรียนสอนเสริม โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน การร่วมมือกับการศึกษานอกระบบ และระดับอื่น ในการส่งต่อโดยมอบให้มีการหารือและนำเสนอรัฐมนตรีเพื่อสั่งการต่อไป พร้อมปรับระบบการจัดคูปองสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการที่จากเดิมจัดเป็นคูปองในวงเงิน 2,000บาทต่อคน /ปี เป็นจัดสรรสื่อให้แก่สถานศึกษาโดยตรงตามจำนวนและความต้องการจำเป็นพิเศษของผู้เรียนแต่ละคน ให้ครอบคลุมนักเรียนพิการและที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กว่า400,000คน โดยจัดทำแผนเสนอกระทรวงและสำนักงบประมาณ
เพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ให้ศึกษานิเทศก์และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควบคุมติดตาม การจัดทำ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือ Individualized Education Plan (IEP)โดยร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษดำเนินงาน
2.เห็นชอบในหลักการให้ยกฐานะสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า
3. เห็นชอบข้อเสนอ ของคณะอนุกรรมาธิกาารการศึกษาขั้นพื้นฐาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 (ฉบับ 2) พ.ศ. 2556 เป็น พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาพิเศษ พ.ศ.... เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการบริการการศึกษาพิเศษ
4. เห็นชอบแนวทางการผลิตและพัฒนาครูการศึกษาพิเศษ ที่เสนอให้ครุสภา ทำเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ที่ต้องเรียนวิชาด้านการศึกษาพิเศษด้วย รวมทั้งแนวการพัฒนาครูประจำการที่จะต้องมีการรวมกลุ่มกันเป็น PLC ที่จะเชื่อมโยงกับการประเมินเพื่อมีและเลื่อนวิทยฐานะด้วย โดยรัฐจะจัดงบประมาณสนับสนุนการอบรมครูประจำการให้มีความรู้ในการจัดการศึกษาพิเศษประมาณคนละ10,000บาทต่อคนต่อปี และสนับสนุนการพัฒนาระบบจัดเก็บฐานข้อมูลและการฝึกอบรมด้านการศึกษาพิเศษออนไลน์
5. เห็นชอบร่างระเบียบว่าด้วย การจัดศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ และให้เรียนนำเสนอรัฐมนตรี เพื่อประกาศใช้เป็นระเบียบต่อไป
6. รับทราบผลการประชุม คณะอนุกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบสำหรับคนพิการ สำนักงานกศน. ทั้งประเด็นค่าจ้างครูสอนคนพิการของ กศน.ที่เสนอให้จัดงบประมาณแยกเป็นการเฉพาะและให้สำนักงาน กศนดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
7. รับทราบสถานะการเงินและการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ซึ่งขณะนี้มีสินทรัพย์สุทธิ 159 ล้านบาท โดยที่ประชุมขอให้มีการระดมเงินจากภาคเอกชนมาใช้สำหรับจัดการศึกษาคนพิการให้มีคุณภาพมากขึ้น

(ชูศักดิ์ จันทยานนท์ รายงาน)

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กิจกรรมมูลนิธิออทิสติกไทย5 อันดับล่าสุด

      รับสมัครด่วน 5/เม.ย./2561
      รณรงค์วันตระหนักรู้ออทิสติกโลก 2016 3/เม.ย./2561
      celebrate world autism awareness 30/มี.ค./2561
      ขอเชิญส่งตัวแทนคนพิการ ร่วมรายการ " OVER THE LIMIT ปฏิบัติการทะลุพิกัด" 19/มี.ค./2561
      การขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ 16/มี.ค./2561


มูลนิธิออทิสติกไทย
11 หมู่ที่ 12 ถนนวัดแก้ว - พุทธมณพลสาย 1 ซอยบางพรม 29 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กทม. 10170 โทร.092-2893945 0994545395 โทรสาร.02-4183399

@2010-2011 under GNU General Public License Edit&Applied by Chudsagorn phikulthong
Power by : ATOMYMAXSITE 2.5