[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
มูลนิธิออทิสติกไทย
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป 
IP ของคุณคือ 54.144.16.135  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
แค่มีคนเข้าใจ
เมนูหลัก
เว็บไซด์เครือข่าย

 
คุณพุ่ม
เอสเอ็มอีออทิสติกไทย
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์"e-Learning"
สำนักบริหารงานการศึกษา
สำนักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนอนุบาลจันทยานนท์
มูลนิธิออทิสติกไทย

  

  หมวดหมู่ : กิจกรรมมูลนิธิออทิสติกไทย
เรื่อง : สี่กลไกหลักออทิสติกเดินหน้า
โดย : admin
เข้าชม : 1343
อังคาร ที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

     กระทรวงแรงงาน  จับมือ สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)และ 2 สถาบัน 3 สมาคม เร่งส่งเสริมพัฒนาอาชีพคนพิการ เตรียมจัดตั้ง ศูนย์  Job Coach
     พลเอกศิริชัย  ดิษฐกุล  รมว แรงงาน จับมือ 2 สถาบัน  3 สมาคม เร่งส่งเสริมพัฒนาอาชีพคนพิการ ดันตั้งศูนย์นำร่องรับแบบยั่งยืน
     นายวรานนท์  ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน  กล่าว่า พลเอกศิริชัย  ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับส่งเสริมอาชีพคนพิการ  โดยพร้อมจะขับเคลื่อนให้เกิดการจ้างงานและพัฒนาอาชีพตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาล โดยสั่งการให้ทุกหน่วยในสังกัดกระทรวงแรงงานใช้กลไก "  ประชารัฐ" ที่เน้นการบูรณาการร่วมจากทุกภาคส่วน       เพื่อให้คนพิการมีงานทำอย่างต่อเนื่้องและยั่งยืน เกิดความมั่นคงในชีวิตและมีรายได้ในการประกอบอาชีพ ซึ่งในส่วนของกรมการจัดหางานนั้นได้ กำหนดกรอบแผนการส่งเสริมการมีงานให้คนพิการ  20 ปี (2560 - 2579 )
      " โดยมุ่งให้คนพิการมีงานทำและมีรายได้ สามราถอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี ซึ่งใน 5 ปี แรก (2560-2564)  ตั้งเป้าหมายให้คนพิการมีงานทำตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  พ.ศ. 2550 จำนวน  3,000 คนต่อปี  และมาตรา 35 จำนวน 10,000  คนต่อปี  และมีรายได้เหนือเส้นรายได้ปานกลาง  ซึ่งขณะนี้กรมการจัดหางานได้มีการหารือร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาลัยราชสุดา  สมาคมผู้ปกครองบุคลออทิซึม(ไทย) สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย  และสมาคมการค้าผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคมคนพิการและผู้ด้อยโอกาสไทยเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะด้าน  วิชาชีพของคนพิการในประเทศไทย ( JOB COACH THAILAND CENTER)  ที่กระทรวงแรงงาน " อธิบดี กกจ. กล่าว
       อธิบดี  กกจ. กล่าวอีกว่า ศูนย์แห่งนี้จะสามารถตอบโจทย์ปัญหาการจ้างงานคนพิการได้  เนื่องจากที่ผ่านมาระบบการจ้างงานคนพิการยังขาดกระบวนการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างคนพิการและนายจ้างในการเป็นที่ปรึกษาแนะนำการจ้างงานคนพิการให้เหมาะสมกับตำแหน่งงานของสถาบันประกอบการขาดเทคโนโลยี  สิ่งอำนวยความสะดวก นวัตกรรม ในการส่งเสริมการมีงานทำและการประกอบอาชีพของคนพิการ ทำให้สาถานประกอบการได้คนพิการไม่ตรงและไม่สอดคล้องกับความสามารถของคนพิการ ดังนั้น จึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาระบบบ่มเพาะคนพิการสู่การมีงานทำ โดยเริ่มจากการพัฒนาวิธีคิด ความเชื่อ ความรู้ของคนพิการ / ครอบครัว และนายจ้าง / ผู้ซ์้อสินค้า บริการและชุมชน / สังคม ผู้สอนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเทคโน
โลยีทีจำเป็น  เช่น อุปกรณ์ช่วยเหลือในการเดินทาง สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน เป็นต้น 
       ศูนย์  JOB COACH  มี3 กระบวนการหลัก คือ 1. การบ่มเพาะก่อนจ้างงานจะเป็นระบบคัดกรองความสามารถในการในการมีงานทำของคนพิการ มีพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาในด้านต่าง ๆ  เช่น การเตรียมความพร้อม การปรับทัศนคติก่อนเข้าสู่การทำงานเป็นต้น  2. การส่งต่อเป็นการ เป็นการสนับสนุนเข้าสู่การจ้างงาน โดยคำนึงถึงความแตกต่างและความถนัดของบุคคล  ซึ่งคนพิการ ที่มีความพร้อมเข้าสู่กระบวนการมีวานทำจะได้รับการจ้างงานในสถานประกอดบการและสามารถทำงานได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน   ขณะเดียวกันหากไม่สามารถทำงานในปสถานประกอบการได้ก็จะสนับสนุให้เป็นผู้ประกอบการต่อไป  3.  การรักษาเป็ฯการพัฒนาหลังจ้างงาน เพื่อทำให้คนพิการสามารถมีโอกาสทำงานในสถานประกอบการได้มากขึ้น และมีทักษะในวิชาชีพที่ได้มาตรฐานเพื่อให้ได้ค่าตอบแทนในการจ้างงานที่สูงขึ้น และมีทักษะในวิชาชีพที่ได้มาตรฐานเพื่อให้ได้ค่าตอบแทนในการจ้างงานที่สูงขึ้น นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้สถานประกอบการจัดซื้อสินค้า และบริการของคนพิการ
     ปัจจุบัน มูลนิธิออทิสติกไทย ร่วมกับ บริษัททรู คอร์เปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) จำกัด จัดตั้ง ศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการทำงานทรูออทิสติกไทยที่มีระบบ   Job Coach  สำหรับบุคคลออทิสติก และ ร่วมเป็นภาคีในแผนงานนี้ด้วย 

 

   
       
       
   

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

กิจกรรมมูลนิธิออทิสติกไทย5 อันดับล่าสุด

      มูลนิธิออทิสติกไทย จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ผู้ปกครองผู้นำ บุคลากร และบุคคลออทิสติก ณ. โบนันซ่า เขาใหญ่ 13/มิ.ย./2561
      PAT support Autism Thai Project 18/พ.ค./2561
      โครงการพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำผู้ปกครองบุคลากร และบุคคลออทิสติกในการทำงาน 7/พ.ค./2561
      ขอขอบคุณ บริษัท Green roof Design and Decoration 28/เม.ย./2561
      ห้องรับแขก FM 96.5 27/เม.ย./2561


มูลนิธิออทิสติกไทย
11 หมู่ที่ 12 ถนนวัดแก้ว - พุทธมณพลสาย 1 ซอยบางพรม 29 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กทม. 10170 โทร.092-2893945 0994545395 โทรสาร.02-4183399

@2010-2011 under GNU General Public License Edit&Applied by Chudsagorn phikulthong
Power by : ATOMYMAXSITE 2.5