[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
มูลนิธิออทิสติกไทย
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป 
IP ของคุณคือ 34.204.36.101  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
แค่มีคนเข้าใจ
เมนูหลัก
เว็บไซด์เครือข่าย

 
คุณพุ่ม
เอสเอ็มอีออทิสติกไทย
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์"e-Learning"
สำนักบริหารงานการศึกษา
สำนักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนอนุบาลจันทยานนท์
มูลนิธิออทิสติกไทย

  

  หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
โดย : admin
เข้าชม : 12516
ศุกร์์ ที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ.2559 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

     ๓๑ สค๕๙ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีประเด็นที่สำคัญสรุป ดังนี้
๑..ตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศนโยบาย "ปี ๒๕๕๙เป็น ปีแห่งความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ"  ซึ่วมีจุดเน้น คือ ก. การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ข.การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ค.การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ 
ง.การส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง    
     การประชุมครั้งนี้ที่ประชุม จึงกำหนดแนวทางดำเนินการ ดังนี้
๑. การจัดการเรียนรวม เน้นการส่งเสริมศักยภาพให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกแห่งมีการจัดการเรียนรวมอย่างเป็นระบบ มีการพัฒนาหลักสูตรสำหรับเด็กพิเศษแต่ละประเภท จัดทำแนวการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาระบบสนับสนุน การส่งเสริมศักยภาพบุคลากรและการทำงานร่วมกับผู้ปกครอง ซึ่งในส่วนของเด็กพิเศษกลุ่มที่มองไม่เห็นประจักษ์ เช่น ออทิสติก บกพร่องทางการเรียนรู้. นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอกลไกห้องเรียนคู่ขนานและห้องเสริมการศึกษาพิเศษด้วย โดยขอให้ขยายจำนวนให้เพิ่มมากขึ้น
๒.  จัดให้มีระบบและกลไกการคัดกรองเด็กพิการในพื้นที่ด้วยเครื่องมือที่มีมาตรฐานและเสริมให้ครู บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือคัดกรอง
๓. จัดให้มีระบบการช่วยเหลือนักเรียน  รวมทั้งมีการจัดทำแผนการจัดการศึกษาตามกลุ่มประเภทความพิการทั้งระบบ 
๔.พัฒนาระบบการส่งต่อตั้งแต่แรกพบความพิการ การเชื่อมต่อกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การส่งต่อในระบบสถานศึกษา 
๕.เน้นการทำงานเชิงบูรณาการกับ ๔กระทรวงที่เกี่ยวข้อง คือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงแรงงาน
๖.จะมีการหารือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการใช้งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สนับสนุนงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานของ กองทุนการศึกษาสำหรับคนพิการด้วย
๗. จัดทำค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนพิการและนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษที่ติตัวเด็ก โดยมอบสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ. ปรึกษาคณะผู้ทรงคุณวุฒิ ทำข้อเสนอ
๘.เห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
๙.เห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาและทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายด้านการศึกษาสำหรับคนพิการ 
๑๐.ให้คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนพิการ ซึ่งมีเลขาธิการสำนักงาน กศน. เป็นประธานอนุกรรมการ เรงรัดจัดประชุมและรายงานให้ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าในการทำงานด้วยชูศักดิ์ จันทยานนท์

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      ขอเชิญร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้วยกิจกรรมนันทนาการแบบองค์รวม 18/มิ.ย./2562
      รับสมัครด่วน 7/มิ.ย./2562
      Stem Cell for Special-needs Group 29/พ.ค./2562
      ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 25/เม.ย./2562
      ศิลปะกับการพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษ 8/เม.ย./2562


มูลนิธิออทิสติกไทย
11 หมู่ที่ 12 ซอยบางพรม 29 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กทม. 10170 โทร.092-2893945 0994545395 โทรสาร.02-4183399

@2010-2011 under GNU General Public License Edit&Applied by Chudsagorn phikulthong
Power by : ATOMYMAXSITE 2.5