[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
มูลนิธิออทิสติกไทย
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป 
IP ของคุณคือ 34.229.151.87  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
แค่มีคนเข้าใจ
เมนูหลัก
เว็บไซด์เครือข่าย

 
คุณพุ่ม
เอสเอ็มอีออทิสติกไทย
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์"e-Learning"
สำนักบริหารงานการศึกษา
สำนักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนอนุบาลจันทยานนท์
มูลนิธิออทิสติกไทย

  

  หมวดหมู่ : กิจกรรมมูลนิธิออทิสติกไทย
เรื่อง : National Annual General Meeting of Association of Parents for Thai Persons with autism 2019
โดย : admin
เข้าชม : 1377
ศุกร์์ ที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

National Annual General Meeting of Association of Parents for Thai Persons with autism 2019

            การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึมไทย ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์. กล่าวบรรยายพิเศษ”นโยบายและแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ดูแลบุคคลออทิสติกและผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ” แก่สมาชิกระดับจังหวัดที่เดินทางมาจากทั่วประเทศ กว่า 300 คน
      สาระสำคัญ คือ การขับเคลื่อน4กลไกหลักออทิสติก สู่การปฎิบัติเพื่อสิทธิที่เป็นจริง “From 4 Mechanisms of Autism Roadmap in Making the Right Real” ซึ่งตลอดระยะเวลา กว่า 10ปีที่ผ่านมา. สมาคมและภาคีเครือข่าย. พยายามเดินหน้าขับเคลื่อน 4 กลไกหลักออทิสติก เข้าสู่นโยบายภาครัฐ. โดยตั้งแต่ปี 2552-2555 ได้นำเสนอ ในการประชุม คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน จนรับเป็น มติ เพื่อมอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐ นำไปดำเนินการบรรจุในแผนงานต่างๆ. สมาคมฯได้ติดตามการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง. มี”การจัดตั้งและพัฒนาห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก”โดยสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ ตั้งแต่ปี 2551-ปัจจุบัน แต่ยังต้องมีการพัฒนาต่อเนื่อง จนปี 2561-62 มีการตั้งคณะทำงานร่วมระหว่าง สพฐ กับสมาคม มีการนำร่องจัดตั้ง ศูนย์วิจัยออทิสติก ในมหาวิทยาลัยของแก่น เริ่มผลักดัน 2555 จนตั้งสำเร็จ 2561 และในปี 2550 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. ก่อตั้ง ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิติก ณ จังหวัดขอนแก่น ตามข้อเสนอของสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)และสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น ซึ่งถือได้ว่า กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานแรกๆที่นำ 4 กลไกหลักออทิสติกไปปฎิบัติ
        การจัดประชุมใหญ่ในปี 2562 สมาคมจึงเน้น “การปรับยุทธวิธี ปรับรายละเอียด ในการขับเคลื่อน 4 กลไกหลักออทิสิตกโรดแมป ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติตามยุทธศาสตร์ EQUAL แผนพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ แผนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึง กฎหมายนโยบายที่บัญญัติขึ้นใหม่ เช่น พรบ.ส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม พรบ.สถาบันการเงินชุมชน เป็นต้น. รวมทั้งเนื่องจากหน่วยงาน มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง และบุคลากรที่รับผิดชอบ จึงจำเป็นต้องทบทวนแนวการขับเคลื่อนดังกล่าว
     น่ายินดี ก่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ คณะกรรมการสุขภาพคนพิการในคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ. ได้จัดประชุมร่วมกับสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย). ตามประเด็นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ประเด็น “การพัฒนาห้องเรียนคู่ขนาน และห้องสอนเสริมการศึกษาพิเศษในสถานศึกษาที่จัดการเรียนรวม”. ได้ร่างแผนงานและร่างระเบียบ. ประเด็น “บ้านพิทักษ์ออทิสิตก ในชุมชน” ได้ข้อสรุปร่วมเพื่อนำเสนอในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี. การปรับปรุงเกณฑ์สิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพที่ครอบคลุมถึงกลุ่มเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ การเสนอการร่วมเป็นหน่วยร่วมบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ การนำร่องจัดตั้ง SE AUTISTICTHAI หรือ วิสาหกิจเพิ่อสังคมออทิสติกไทย. การจัดตั้งธนาคารชุมชนออทิสติกนำร่อง 2จังหวัด พิษณุโลกและกรุงเทพ ซึ่งเป็นไปตามหลักในยุทธศาสตร์ชาติที่เน้นการพัฒนาคนในทุกด้านทุกช่วงวัยให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีคุณภาพ การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต การพัฒนาการเรียนรู้ การพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจฐานราก การพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
การประชุมใหญ่สามัญประจำปีในครั้งนี้ จึงจัดแนวWorkshop เพื่อระดมความคิดเห็น บนฐานการเปลี่ยนแปลง หรือ Brainstorming ในประเด็น
1.การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ
2. การพัฒนากลไกและเนื้อหาการจัดการศึกษา
3. การพัฒนากลไกและเนื้อหาด้านสวัสดิการ สิทธิที่ครอบคลุม
4. การพัฒนาความร่วมมือระดับอาเซียน
5. การสร้างความเข้มแข็งแก่ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป และศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก
การทำงานอย่างมีส่วนร่วมของทุกชมรมนำทีมโดยประธานชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกระดับกลุ่มภาค. และจะมีการสรุปผลเพื่อนำเสนอ รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการขับเคลื่อนร่วมกันต่อไป
 

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กิจกรรมมูลนิธิออทิสติกไทย5 อันดับล่าสุด

      It's ok to be different 14/พ.ค./2562
      Empowerment Workshop for Autisticthai Network Stronger Together :AutisticThai Parents Club 11/พ.ค./2562
      Empowerment Workshop for Autisticthai Network 10/พ.ค./2562
      วัยแสบสาแหรกขาด การสื่อสารเชิงสร้างสรรค์และความเข้าใจของสังคม #Inclusive Society 10/พ.ค./2562
      รายการแจ๋ว Family:autism potential 2/พ.ค./2562


มูลนิธิออทิสติกไทย
11 หมู่ที่ 12 ซอยบางพรม 29 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กทม. 10170 โทร.092-2893945 0994545395 โทรสาร.02-4183399

@2010-2011 under GNU General Public License Edit&Applied by Chudsagorn phikulthong
Power by : ATOMYMAXSITE 2.5